O INGOTs (další informace)

Úvodní strana příručky

Vznik a filozofie INGOT

Systém INGOT byl vytvořren ve Velké Británii, kde jej podpořilo ministerstvo školství a Národní rada pro odborné kvalifikace. V rámci evropského projektu je systém transformován do dalších zemí. Kromě České republiky jde o Německo, Bulharsko, Rumunsko a Španělsko. O zavedení systému INGOT do svých škol požádaly i další země, např. Malajsie a Jihoafrická republika.


Systém hodnotících kritérií vzdělávání vychází z Evropského kvalifikačního rámce (EQF – European Qualifications Framework) a je tedy v souladu i s českými
rámcovými vzdělávacími programy. Projekt INGOT je podporován programem Celoživotního vzdělávání Evropské unie, a to v rámci programu Leonardo da Vinci prostřednictvím grantu Přenos inovací.


Za vývoj a řízení jednotlivých kvalifikací INGOT zodpovídá The Learning Machine Ltd (dále jen TLM), což je orgán udílející certifikáty, akreditovaný řídícími orgány pro kvalifikaci v Anglii, Walesu a Severním Irsku (OFQUAL, DELLS a CCEA). TLM získal pověření od Britské rady pro dovednosti v odvětví obchodu a ICT (e-skills UK), která dohlíží na to, aby kvalifikace odpovídaly
požadavkům odvětví a zaměstnavatelů. Jde o novou verzi osvědčení národní odborné kvalifikace pro ICT uživatele (ICTQ – Information Technologies Qualifications), vyvinuté radou e-skills Velké Británie.

 

3. Filozofie

Filozofií projektu INGOT je poskytnout studentům možnost jasně definovaného pokroku již od nejzákladnější úrovně dovedností, a to i studentům se zvláštními potřebami. Projekt má definovány tři kvalifikační úrovně:

- INGOT Bronz (též Vstupní kvalifikace/Vstupní úroveň),

- INGOT Silver (též Kvalifikace 1/Úroveň 1) a

- INGOT Gold (též Kvalifikace 2/Úroveň 2),

tedy úrovně bronz, stříbro a zlato (dále jen Bronz, Silver, Gold). Ty jsou dále členěny do stupňů a modulů, přičemž pokrok lze na každé dosažené úrovni, v každém stupni a v každém modulu
ocenit certifikáty.

4. Prezentace o TLM a INGOTs (v angličtině)

 

Creative Commons License
This work is licenced under a Creative Commons Licence.
Click here for more information on licencing